Het onderwijs op De Lichtstraat is voor kinderen vanaf 4 jaar. We gaan ervan uit dat de kinderen binnen acht jaar de school doorlopen.

Stamgroepen

Om veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten te maken worden kinderen op jenaplanscholen in heterogene groepen, de stamgroepen, ingedeeld. Er zijn 2 onderbouwgroepen (groep 1/2), 1 onder-middenbouwgroep (groep 2/3),  3 middenbouwgroepen (groep 3/4/5) , 4 bovenbouwgroepen (groep 6/7/8) en 1 TOPgroep. Bij de samenstellen van de stamgroepen houden wij rekening met de verdeling van jongens en meisjes, broertjes en zusjes, en vriendjes en vriendinnetjes. Daarnaast is het ook van belang dat het aantal kinderen met speciale behoeften evenredig over de verschillende groepen verdeeld is. Het samenstellen van de groepen gebeurt door het team, in overleg met de kinderen en de ouders.

 Een stamgroep is een natuurlijke manier van groeperen. Het lijkt op een gezin of speelgroep op straat met oudere en jongere kinderen. De kinderen in een stamgroep hebben  onderling een leeftijdsverschil van drie jaar en verschillen in belangstelling, aanleg en vorderingen. In de stamgroep leren zij omgaan met verschillen en kunnen zij elkaar positief beïnvloeden. De oudere kinderen leren bovendien verantwoordelijkheid dragen (elkaar helpen). Elk kind blijft in principe drie jaar in een stamgroep en dus bij dezelfde leerkracht. Jaarlijks is er binnen de stamgroep doorstroming. Eerst ben je jongste dan word je middelste en tot slot de oudste (meester). De leerkracht leert de kinderen en hun ouders goed kennen en kan ze effectief begeleiden. Omdat elk jaar maar een derde deel van de groep nieuw is, heeft de leerkracht relatief veel tijd voor het begeleiden van de nieuwe kinderen.

Op de Lichtstraat zie je in het schooljaar 2020-2021 de volgende stamgroepen:

Het Eendennest

Groep 1-2

De Beverburcht

Groep 1-2 

De Wolven

Groep 2-3 

De Draken

Groep 3-4-5

De Reuzen

Groep 3-4-5 

De Tovenaars

Groep 3-4-5 

De Maki's

Groep 6-7-8 

De Slingerapen

Groep 6-7-8 

De Bavianen

Groep 6-7-8 

De Gorilla's

Groep 6-7-8 

TOPgroep

Groep 4-8

Dagindeling

Vanaf de middenbouw geldt in het algemeen dat in de ochtend de basisvakken worden aangeboden. Onder basisvakken verstaan we: taal, spelling, rekenen, technisch lezen, en begrijpend lezen. In de middagen bieden we thematisch en geïntegreerd de wereldoriënterende en creatieve vakken aan met behulp van de projecten van JEELO. Binnen de dagindeling zijn: kring – werk – spel en viering ook items die op het rooster kunnen staan.

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail