Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leraren (personeelsgeleding). Bij elke vergadering sluit de schoolleiding ook aan. Aan de hand van ons medezeggenschapsreglement beslist de MR me over alle belangrijke zaken betreffende het schoolbeleid.

De MR heeft als taak om het beleid van de school en het schoolbestuur positief kritisch te volgen. De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover besluiten innemen en gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding. Verder moet de MR toevoegen zorgen voor een sfeer van openheid en onderling overleg in de school. De MR communiceert over zijn werkzaamheden via de nieuwsbrief van de school. De belangrijkste taak van de MR is de heerschappij van zijn advies- en instemmingsbevoegdheden.

Kenmerkend voor de MR van de De Lichtstraat is dat er in openheid en vanuit gelijkwaardigheid met elkaar wordt gesproken. Het Jenaplanconcept wordt als gedeelde visie erkend en vanuit die visie worden thema's besproken. Het algemeen schoolbelang en het belang van de kinderen staat voorop.

De MR bestaat uit de volgende personen:

  • Nicky van Roosmalen (voorzitter/ouder)
  • Martijn van den Berg (secretaris/ouder)
  • Marleen Janssens (ouder)
  • Freddy Loeffen (leerkracht)
  • Juliette Wijffels (leerkracht)
  • Carlijn de Vries-Muskens (leerkracht)

De MR is openbaar. Mocht je (als ouder) interesse hebben om deze bij te wonen dan ben je van harte welkom. Wil je ons wat melden dan kan dit via mr@delichtstraat.nl.

Hier vindt u het MR regelement van de Lichtstraat en de notulen van de MR bijeenkomst van 31 januari 2023, 29 september 2022 en 12 juli 2022

Jaarverslag MR vastgelegd 2020-2021

 

 

 

 

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail