Hieronder vindt u verschillende beleidstukken en formulieren over onze school. In deze documenten vindt u inhoudelijke informatie over ons onderwijs waaronder onze visie, missie en onze didactische uitgangspunten. Natuurlijk staat in deze documenten ook veel praktische informatie, zoals onder andere het rooster, de jaarkalender, de vakken die we geven en de gehanteerde lesmethodes. Alle scholen voor primair onderwijs zijn wettelijk verplicht om deze documenten te hebben.

Inschrijfformulier

Schoolgids 2023-2024

Schoolplan 2023-2027

Schoolondersteuningsplan 2023-2027

SOP 2023-2024 De Lichtstraat

SOP 2023-2024 TOPgroep

Sociaal Veiligheidsplan

Verlofaanvraag

Pestprotocol

Communicatie via Parro

AVG

Informatievoorziening gescheiden ouders

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail