Welkom op OJBS De Lichtstraat

De kinderen van onze school laten in dit filmpje zien waarom De Lichtstraat de leukste school van Vught is. Een school waar je samen werkt, samen speelt, samen viert en samen in gesprek gaat.

Klik hier om het filmpje te bekijken

Veel kijkplezier!

Openbare Jenaplanschool De Lichtstraat

De Lichtstraat werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanconcept. Gegrepen door de idealen van Peter Petersen, zorgen we voor activiteiten met als doel om kinderen een mooie en leerzame schooltijd door te laten maken. De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat bij ons voorop. Op de Lichtstraat werken we (kinderen, ouders en school) samen aan een prettig leef- en werkklimaat. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak, maar door deze te verbinden komen we samen veel verder. Onderwijs op onze school is: leren hoe je jouw goede plek kunt vinden in een steeds veranderende maatschappij, maar ook hoe je in verbinding komt met anderen en de ander toelaat en respecteert. Het leren lezen, schrijven, taal, rekenen en wereldoriëntatie zijn daarbij erg belangrijk. Maar ook sociale vaardigheden, creativiteit, doorzettingsvermogen, planningsvaardigheden en het om kunnen gaan met emoties zijn heel belangrijk. Om veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten te creëren worden de kinderen in heterogene groepen, de stamgroepen, ingedeeld. Onze leerlingpopulatie is een afspiegeling van de inwoners van Vught. We kijken goed naar de onderwijsbehoeftes van de kinderen en wat elk kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail