Ouderraad van De Lichtstraat


Wij zijn een achttal ouders en vormen samen de ouderraad. Onze groep 
bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige 
leden die verantwoordelijk zijn voor deelcommissies.


Wat doen we?
De vrijwillige bijdrage, die je jaarlijks betaalt, wordt beheerd door de ouderraad. Wij zien 
erop toe dat dit geld juist besteed wordt en ten goede komt aan alle leerlingen van de school. 
We gebruiken het voor de organisatie van festiviteiten zoals Sinterklaas, kerstmis, carnaval 
en de Lichstraatdag. Daarnaast organiseren we buitenschoolse activiteiten, zoals de avondvierdaagse en de schoolfotograaf. Ook wordt het besteed aan een klassen bijdrage zoals 
kookprojecten of een uitstapjes naar een museum o.i.d. Dat doen we door middel van deelcommissies. Een deelcommissie bestaat altijd uit een lid van de OR, een leerkracht en ouders.


Iets voor jou?
Iedereen kan zich beschikbaar stellen voor de ouderraad. De deelcommissie komt een aantal keer 
bij elkaar om te vergaderen, daarnaast is zij aanwezig bij de festiviteit zelf. Op deze manier draag 
je bij aan een leuke festiviteit en zie je de school eens van binnenuit. Onze ervaring is dat de 
tijdsinvestering meevalt. En je kind vindt het geweldig dat je mee hebt gedaan aan de organisatie 
en de festiviteit zelf! Zou je meer willen weten dan kun je vrijblijvend contact opnemen met ons. 
Alle vergaderingen van de OR zijn openbaar dus we nodigen je graag uit eens aan te sluiten!
Voor het organiseren van activiteiten is hulp altijd welkom!


Contact:
Mail ons op or@delichtstraat.nl 

In het jaarverslag 2022-2023  leest u de activiteiten die de OR het afgelopen schooljaar mede mogelijk heeft gemaakt.

De O.R bestaat uit de volgende personen:

Marco van den Oetelaar

Voorzitter

Antoinet van der Putten-Jansen

Penningmeester

Maarten van den Brand

Secretaris

Bijung Sook Pattinaja-De Vries

ouder

Susan Brink-Spoor

Ouder

Paula Burgerhof

Ouder

Sanne van de Ven

Stamgroepleider (teamlid)

Janneke van de Wiel

Ouder

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail