Ouderraad

De enthousiaste ouders van de ouderraad van De Lichtstraat zijn er om de vieringen/activiteiten te ondersteunen en ouders te werven om mee te helpen. Zij vergadert eenmaal per maand, waarbij ook altijd iemand van het team aanwezig is. De ouderraad verdeelt het werk over diverse werkgroepen, zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote oudervereniging, maar ook daar vinden mutaties plaats. Dus vinden wij het belangrijk elk jaar te toetsen of er nog ouders zijn die willen deelnemen in de ouderraad. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de oudervereniging geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van OJBS De Lichtstraat. Het is een prettige manier om het schoolteam een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

In het jaarplan2021-2022 leest u de activiteiten die de OR het afgelopen schooljaar mede mogelijk heeft gemaakt.

De O.R bestaat uit de volgende personen:

Marco van den Oetelaar

Voorzitter

Antoinet van der Putten-Jansen

Penningmeester

Maarten van den Brand

Secretaris

Bijung Sook Pattinaja-De Vries

ouder

Lieke Kuijpers

ouder

Susan Brink-Spoor

Ouder

Paula Burgerhof

Ouder

Sanne van de Ven

Stamgroepleider (teamlid)

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail