Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Passend Onderwijs noemen we dat. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) de Meierij zorgt dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Met ondersteuning op maat op een reguliere school, of waar nodig op een school voor speciaal onderwijs.

Oudersteunpunt

Op de website van ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij (www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl) vinden ouders en jeugdigen informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veel gestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Ook uitleg van begrippen en handige links kunt u op de website vinden.

Het steunpunt is te bereiken bij vragen of voor advies, al neemt het geen taken over van de scholen of het samenwerkingsverband.

De poster ‘basisondersteuning’ te vinden op de website van het verband: Meijerij-PO_A3-poster-ondersteuning_v3.pdf (demeierij-po.nl). Bij deze poster is een notitie geschreven die toelichting geeft op de poster en beschrijft hoe ondersteuning is geregeld binnen PO de Meierij: Notitie-ondersteuning-binnen-SWV-PO-de-Meierij.pdf (demeierij-po.nl).

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail