Naast de kinderen spelen ook ouders een belangrijke rol op De Lichtstraat. We vinden het belangrijk om goed samen te werken met de ouders, volgens de driehoek: ouders, kinderen en school. Ieder vanuit zijn/haar eigen rol en verantwoordelijkheid, gaan we er samen voor om een prachtige schooltijd voor ieder kind (en zijn/haar ouders) te realiseren. Volgens ons zorgt een goede samenwerking tussen school en ouders voor gelukkige kinderen en daarmee voor goede prestaties.

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail