Missie van o.j.b.s. De Lichtstraat

Openbare jenaplanbasisschool De Lichtstraat biedt hoogstaand kwalitatief onderwijs. Het jenaplanconcept is het uitgangspunt voor de vorm en voor de inhoud van ons onderwijs. Wij bieden kinderen een stevige basis, waarbinnen zij kennis, vaardigheden en hun persoonlijkheid ontwikkelen. Wij zien onze school als een oefenplaats, waar kinderen zich voorbereiden op de toekomst. Wij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling en komen tegemoet aan de ondersteuningsbehoefte van ieder kind. Door samenwerking met verschillende instanties bevorderen wij een brede ontwikkeling.

Onze kernwaarden zijn:

- Het welbevinden van het kind staat centraal

- We maken onderwijs betekenisvol

- Zorgen voor jezelf, de ander en de omgeving

- Gelukkige kinderen, betrokken ouders en een professioneel team werken samen

- Uniek mogen zijn en onderdeel van het geheel zijn.

Zo geven wij samen kleur aan de ontwikkeling van ieder kind!

 

Visie van o.j.b.s. De Lichtstraat

Samen komen is een begin.

Samen zijn is een vooruitgang.

Samen werken is een succes.

Samen leren is een feest!

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail