We leren kinderen hoe je jouw goede plek kunt vinden in een steeds veranderende maatschappij, maar ook hoe je andere mensen daarvoor de ruimte geeft. Het leren lezen, schrijven, taal, rekenen en wereldoriëntatie zijn daarbij erg belangrijk. Maar ook sociale vaardigheden, creativiteit, doorzettingsvermogen, planningsvaardigheden, het om kunnen gaan met emoties zijn heel belangrijk.

Op onze jenaplanschool halen we het gewone leven in de school en zo helpen we de kinderen  om alle belangrijke vaardigheden voor de toekomst te ontwikkelen. De Lichtstraat is een "oefenplaats" voor het latere leven als verantwoordelijk, zelfstandig en sociaal mens.

  • We bieden kinderen onderscheidend, kwalitatief hoogstaand en vernieuwend, openbaar onderwijs.
  • Ons doel is om kinderen een stevige basis te bieden op het gebied van kennis, vaardigheden en houding en hen professioneel, betrokken en liefdevol te begeleiden in hun individuele ontwikkeling tot volwaardige en kritische wereldburgers.
  • We richten ons op samenwerking met andere partners op onderwijskundig, opvoedkundig, gezondheidskundig, cultureel, maatschappelijk en sportief terrein.

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail