Pauze en lunch

Op De Lichtstraat hebben we een continurooster. Dat houdt in dat de kinderen continu (de hele dag) onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht zijn. De school hanteert op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lestijden van 08.30  tot 14.15 uur en op woensdag van 08.30 tot 12.30 uur. Dat betekent dat wij met een continurooster werken in het 4 gelijke dagen model, met de woensdagmiddag vrij. Op woensdagmiddag eten de kinderen thuis (of bij de opvang). Op de andere dagen eten de kinderen op school in de klas bij hun eigen leerkracht. 

Het lunchpakket van uw kind
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag brengen de kinderen een lunchpakket met eten en drinken mee naar school. Zeker in het begin is dat voor sommigen nieuw en even wennen. De Lichtstraat is een gezonde school en daarom brengen de kind(eren) een gezonde lunch mee naar school. Dit betekent ook dat kinderen geen snoep, chips, koeken, blikjes of flesjes met priklimonade meebrengen. Omdat we aandacht hebben voor duurzaamheid en het reduceren van de afvalberg van onze school brengen de kinderen een broodtrommel en een drinkbeker (met zijn/haar naam erop) mee. De trommel en de beker bewaren de kinderen tot aan de lunchpauze in de tas. Natuurlijk eten/drinken de kinderen in de ochtendpauze ook nog een gezonde snack. (fruit of groente & water).

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail