Om kinderen te kunnen helpen bij hun ontwikkeling is het nodig goed naar ze te kijken en naar ze te luisteren. We houden daarbij rekening met de basisbehoeften van ieder kind: de drang om te bewegen, de behoefte om leiding te hebben, de behoefte om zelfstandig bezig te zijn en de behoefte om met andere kinderen om te gaan.

Welbevinden, betrokkenheid, een gevoel van competentie én goed in je vel zitten is de basis voor goede leerprestaties. Daarom zien wij dit, naast het zorgen voor goede kennisoverdracht als onze pedagogische opdracht.

Onze pedagogische opdracht wordt zichtbaar in het schoolklimaat van De Lichtstraat. We betrekken bij het zorgen voor een goed pedagogisch schoolklimaat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de kinderen. 

Hoe ziet het schoolklimaat op  De Lichtstraat eruit?

Kinderen zijn van nature leergierig: ze staan te popelen om de wereld om hen heen te verkennen. Ze zijn actief, enthousiast, fantasierijk en vol van hun eigen ontdekkingen en plannen. Op De Lichtstraat sluiten we aan bij het van nature leergierige kind. We dagen elk kind uit om volgende stappen te maken. We geven vertrouwen en bieden hulp als het nodig is. Ons vertrouwen leidt tot zelfvertrouwen bij de kinderen: al dan niet met hulp, kunnen zij de gevraagde taken uitvoeren.

Op De Lichtstraat is er optimale aandacht voor het onderwijs en wordt positief gedrag bekrachtigd. Kinderen worden door leerkrachten aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Kinderen leren samen te werken en kinderen leren kritisch te zijn op eigen werk en gedrag. De relatie tussen de leerkracht en het kind is erg belangrijk op De Lichtstraat. De leerkracht maakt het verschil! 

Elke leerkracht die werkzaam is op De Lichtstraat, is zich van dit gegeven heel bewust. Een leerkracht die een positieve relatie heeft met zijn kinderen, die ze helpt en ondersteunt op de juiste manier, bevordert de motivatie van het kind. De innerlijke drive van waaruit een kind werkt en leeft wordt dan aangesproken. Als professional hebben wij de mogelijkheid, maar vooral de verantwoordelijkheid, om kinderen gelukkig en goed te laten opgroeien. Wij instrueren, controleren en begeleiden op een positieve manier, in een speelveld waar kinderen zelf het werk doen. 

Omdat wij onze pedagogische opdracht zo belangrijk vinden, besteden wij hieraan veel aandacht in ons dagelijks handelen. Natuurlijk ziet u dit ook terug op onze school. Een aantal voorbeelden waarbij dit goed te zien is bij het: maatjeswerk, Spettertijd, gesprekken met ouders en kinderen, schoolkamp, buitenspelen, WO en taal en tijdens excursies of andere projecten.

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail