Lichtflits

We houden onze ouders op de hoogte middels nieuwsbrieven, die wij de Lichtflits noemen. De Lichtflits verschijnt elke twee weken op donderdag. U krijgt de Lichtflits toegezonden ons communicatiesysteem Parro, via de schoolnieuws groep. Mocht u de Lichtflits niet hebben ontvangen, dan horen we dat graag van u.      

Parro

Parro is het communicatiesysteem van de Lichtstraat. Parro heeft als doel om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de groep, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. Zo bent u op de hoogte waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze me bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent. De leerkracht plaatst een bericht in de groep. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de doelen waaraan gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. Parro is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders van ingeschreven kinderen hebben toestemming gekregen van de school om in de omgeving te kunnen. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.

Beleidsstuk Parroo

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail