Hieronder vindt u verschillende beleidstukken over onze school. In deze documenten vindt u inhoudelijke informatie over ons onderwijs waaronder onze visie, missie en onze didactische uitgangspunten. Natuurlijk staat in deze documenten ook veel praktische informatie, zoals onder andere het rooster, de jaarkalender, de vakken die we geven en de gehanteerde lesmethodes. Alle scholen voor primair onderwijs zijn wettelijk verplicht om deze documenten te hebben.

Schoolgids 2018-2019

Schoolplan 2015-2019

Inschrijfformulier

Verlofaanvraag

Pestprotocol

Communicatie via Parro

Externe vertrouwenspersoon

Jenaplan, de school waar je leert samenleven!

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bel 073-6563832 Stuur een e-mail